Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
ROIDno-2023-410
Hankinnan nimi
Kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräys- ja kuljetuspalvelut
Päätöspäivämäärä
20.6.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus

Hankinta koskee Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän omistamien kiinteistöjen polttokelpoisen jätteen keräystä ja kuljetusta sisältäen jäteastiavuokrauksen ja jäteastiapesut voimassa olevien yleisten jätehuoltomääräysten ja tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä tarjouspyyntö koskee vain polttokelpoista jätettä. Tilaajat kuuluvat kunnan järjestämän jätehuollon piiriin ja sen seurauksena erilliskerättävän pakkausjätteen (kartonki, pakkausmuovi, metalli ja lasi) ja biojätteen kuljetusten järjestämisvelvollisuus siirtyy Napapiirin Residuum Oy:n vastuulle pakkausjätteiden osalta 1.7.2023 alkaen ja biojätteen osalta 19.7.2023 alkaen. Keräyspaperin jätehuollon tilaaja järjestää jätelain 47 §:n mukaisesti. Hankinta on jaettu seuraaviin osakokonaisuuksiin: 1. Rovaniemen kaupunki 2. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tarjoaja voi jättää tarjouksen yhteen tai molempiin osakokonaisuuksiin. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta ajalla 1.9.2023 - 31.8.2025. Tilaaja varaa oikeuden kahteen (2) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen mahdollisen option käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. Liitteessä 1-2 on ilmoitettu kiinteistön osoite, jäteastioiden määrä ja koko, jätelajike, tyhjennysväli sekä vuokra-astiat ja omat astiat. Tilaajalla on tarkoitus siirtyä sopimuskaudella omista pinta-astioista vuokra-astiamalliin. Tarjouspyynnössä ja liitteissä 1-2 ilmoitetut tyhjennysvälit, jäteastiamäärät ja jäteastioiden koot ovat viitteellisiä ja perustuvat tämän hetkiseen tilaajan tiedossa olevaan tilanteeseen, eivätkä ne sido tilaajaa. Kyseisiä määriä käytetään tarjousten vertailussa. Tilaaja voi joutua tekemään hankinnan sisältöön ja kohteisiin muutoksia sopimuskauden aikana. Muutosten johdosta tyhjennyskohteita, jäteastiamääriä tai jätelajikkeita voidaan lisätä tai poistaa tai jäteastioiden kokoa tai tyhjennysrytmiä muuttaa. Erilliskerättävien jätteiden siirtymisen myötä Napapiirin Residuum Oy:n vastuulle tilaajan hankintamäärät voivat pienentyä esimerkiksi kierrätyksen parantumisen johdosta. Nämä muutokset eivät vaikuta sopimuksen yksikköhintoihin. Tämä tarjouspyyntö muodostuu tästä tarjouspyyntödokumentista ja seuraavista liitteistä: - Liite 1 Rovaniemen kaupungin tyhjennyskohteet ja jäteastiat - Liite 2 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän tyhjennyskohteet ja jäteastiat - Liite 3 Laatulupaukset ROIDno-2023-410 - Liite 4 Hankinnoilla työllistäminen - Liite 5 Rovaniemen kaupungin jätehuoltomääräykset - Liite 6 Henkilötietojen käsittelyn ehdot - Liite 6.1 Rovaniemen kaupungin henkilötietojen käsittelytoimien kuvaus - Liite 7 JYSE 2014 PALVELUT (huhtikuun 2022 päivitysversio) - Liite 8 Hankintasopimus - Liite 9 Sitoumus muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä ROIDno-2023-410

Valitut toimittajat

L T Ympäristöpalvelut Oy - Rovaniemen kaupunki - Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut