Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454283
Hankinnan nimi
Rakennustarvikkeet ja maalit - Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Päätöspäivämäärä
21.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - Riverian rakennustarvikkeiden ja maalien hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.07.2023 - 30.06.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.07.2025 - 30.06.2026 sekä 01.07.2026 - 30.06.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintasopimus tehdään kolmen (3) tarjoajan kanssa per osa-alue. Tilaaja ostaa tarvikkeet ensisijaisesti eniten pisteitä saaneelta toimittajalta. Mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta tai tilaajalla on muu perusteltu syy käyttää toissijaisia toimittajia, voidaan myös heiltä ostaa.

Valitut toimittajat

RTV-Yhtymä - Rakennustarvikkeet (puutavara, tiili, laasti ja rakennuslevyhinnastot) - Maalit ja maalaustarvikkeet Stark-Suomi Oy - Rakennustarvikkeet (puutavara, tiili, laasti ja rakennuslevyhinnastot) - Maalit ja maalaustarvikkeet

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat