Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2581/02.08.00/2022
Hankinnan nimi
Tornion kaupunkiliikenne sekä Torniosta/Tornioon liikennöiviä joukkoliikennevuoroja 2023-2028
Päätöspäivämäärä
21.6.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus

Tornion kaupunki ja Meri-Lapin joukkoliikenneviranomainen pyytää tarjouksia joukkoliikennepalveluista Tornion alueella. Hankittavana on Tornion kaupunkiliikenteen (Osa 1) sekä neljän koulupäivinä ajettavan haja-asutusalueen joukkoliikennevuoron (Osa 2, Torniosta/Tornioon liikennöiviä joukkoliikennevuoroja) liikennöinti bruttokorvaukseen perustuvalla sopimuksella. Hankintasopimus on jaettu kahteen osaan, jotka voidaan liittää yhteen. Sopimusaika on suunniteltu olevan 7.8.2023 - 1.8.2028 lisättynä yhdellä (1) kahden (2) vuoden optiomahdollisuudella. Tilaaja ilmoittaa option käytöstä vähintään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Liikennöitsijä sitoutuu liikennöimään liikennettä tilaajan vahvistamien reittien ja aikataulujen mukaisesti siten kuin tarjouspyynnössä ja sopimuksessa on todettu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asiakaspalveluun ja muuhun palvelun laatuun. Hankinta toteutetaan hankintalain mukaisella nopeutetulla menettelyllä ja aikataululla.

Valitut toimittajat

E Jussila Oy - Yhdistetty kaupunkiliikenne ja seutuliikenteen vuorot

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Palvelut