Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
VRK/52/02.08.00.01/2019
Hankinnan nimi
Varkauden Kankun puukoulun uudisrakennuksen kokonaissuunnittelu
Päätöspäivämäärä
21.6.2023
Hankintayksikkö
Varkauden kaupunki
Kuvaus

Hankinnan kohde on Varkauden kaupungin Kankun koulun hanke- ja toteutus-suunnittelua koskevat suunnittelupalvelut. Tarjouspyynnön suunnittelu toteutetaan kokonaissuunnitteluna. Sisältäen seuraavat suunnitteluosiot. Pää-, arkkitehti-, rakenne-, GEO-tekninen-, LVIJ-, sähkö-, rakennusautomaatio-, palotekninen- ja akustiikkasuunnittelu. Hankesuunnittelu sisältyy kokonaissuunnitteluun. Rakennusautomaatiosuunnittelu (RAU) tulee toteuttaa Varkauden kaupungin seutuvalvomon ohjeiden mukaisesti. Tarjoukset pyydetään ja päätös suunnittelijan valinnasta tehdään kokonaissuunnitteluna, sisältäen hankesuunnittelun. Tarjoajan tulee olla arkkitehtitoimisto, toimien lainsäädännön edellyttämä hankkeen pääsuunnittelijan roolissa. Ryhmittymän / yhteenliittymän muodostaminen on sallittua. Edustajana (= tarjoajana ) tulee olla arkkitehtitoimisto. Varkauden kaupungin talousarvioon 2023 on varattu 50.000€ määräraha hankkeen hankesuunnitteluun. Vuoden 2024 talousarvioon esitetään määrärahan varausta rakennussuunnitteluun. Suunnittelijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman kokonaissuunnittelutarjouksen tehnyt tarjoaja, jonka perusteena on halvin hinta. Kankun koulu mitoitetaan 2- sarjaiseksi, noin 240 oppilaan alakouluksi. Kankun-harjuun suunniteltu uusi alakoulu 1 - 6- luokkalaisille tulee korvaamaan Luttilan ja Puurtilan koulurakennukset. Vanhojen koulujen peruskorjausta ei nähdä perusteltuna tilojen toimimattomuuden ja suurten kustannusten vuoksi. Varkauden kaupungin teknisen lautakunnan (25.4.2023 §69) ja kaupunginhallituksen (2.5.2023 § 109) päätösten mukaisesti, puukoulu suunnitellaan ja rakennetaan runkorakenteeltaan CLT- tai LVL-materiaalista tai näiden yhdistelmäksi.

Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut