Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
453849
Hankinnan nimi
Timitran hiihtokeskuksen latu- ja aluevalaistus, SU | Lieksan kaupunki
Päätöspäivämäärä
21.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin toimeksiantamana Timitran hiihtokeskuksen latu- ja aluevalaistuksen sähköurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Työt voi aloittaa kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus otettu, työaikaiset vakuudet asetettu. Kokonaisuudessaan kaikkien urakkasuoritusten tulee olla valmiina ja luovutettavissa rakennuttajalle 30.09.2023 mennessä. Mikäli rakentamisen aloitus viivästyy rakennuttajasta johtuvista syistä siirretään rakentamisen valmistumisajankohtaa niin, ettei tehollinen rakennusaika lyhene. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Kempeleen Sähkö Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka