Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
462603
Hankinnan nimi
Koulukuljetukset Joensuun kaupungin alueella
Päätöspäivämäärä
22.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti koulukuljetukset Joensuun kaupungin alueella. Sopimuskausi on kohteissa 1, 2 ja 6 01.08.2023 - 31.07.2025. Sopimuskausi on kohteissa 3, 4, 5 ja 7 01.08.2023 - 31.07.2024. Sopimus jatkuu kohteissa 1, 2, ja 6 yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2025 - 31.07.2026 sekä 01.08.2026 - 31.07.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Sopimus jatkuu kohteissa 3, 4, ja 5 yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2024 - 31.07.2025 sekä 01.08.2025 - 31.07.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Sopimus jatkuu kohteessa 7 yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2024 - 31.07.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta toteutetaan 250737 Joensuun kaupungin henkilökuljetukset dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvänä sisäisenä kilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia dynaamisen hankintajärjestelmän ehtoja. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa.

Valitut toimittajat

Menevä Oy - Kohde 7: Koulukuljetukset Uimaharjun ja Enon alueella (alv 0 %) Savo-Karjalan Linja Oy - Kohde 1: Koulukuljetukset Enon alueella (alv 0 %) - Kohde 2: Koulukuljetukset Pyhäselän alueella (alv 0 %) - Kohde 3: Koulukuljetukset Pyhäselän alueella (alv 0 %) - Kohde 6: Koulukuljetukset Joensuun keskustan alueella (alv 0 %) Taksi Räsänen Tuula - Kohde 4: Koulukuljetukset Pyhäselän ja Joensuun keskustan alueella (alv 0 %) Triviabus - Kohde 5: Koulu- ja ruokakuljetukset Joensuun keskustan alueella (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut