Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
456313
Hankinnan nimi
Yhteiskäyttöautopalvelu Joensuun kaupungille (lopullinen tarjouspyyntö)
Päätöspäivämäärä
22.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti sähkökäyttöiset yhteiskäyttöautot käytettävyyspalveluna Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 1.1.2024 - 31.12.2026 + kolmen (3) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kolmella (3) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2029 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamenettely oli kaksivaiheinen kilpailullinen neuvottelumenettely. Osallistumishakemuksia neuvotteluihin tuli kaksi (2) kappaletta, joista Pohjois-Karjalan hankintatoimi valitsi varsinaisiin neuvotteluihin kaksi (2) toimittajaa. Neuvotteluiden jälkeen Pohjois-Karjalan hankintatoimi valmisteli lopullisen tarjouspyynnön ja se toimitettiin vain neuvotteluissa mukana olleille toimittajille. Lopulliseen tarjouspyyntöön saapui yhteensä yksi (1) tarjous. Hankintaan sisältyy kahdeksan (8) käyttövoimanaan sähköä (täyssähkö) käyttävää henkilöautoa, sekä niiden käyttökuntoisuuteen (huollot ja siisteys) ja varaamiseen liittyvät palvelut (käyttösovellus) sekä autoihin liittyvistä vakuutuksista ja veroista huolehtiminen. Yhteiskäyttöautojen asemapaikka tulee sijaitsemaan Joensuun kaupungin keskustan alueella, niille erikseen osoitetuilla paikoilla. Yhteiskäyttöautot ovat pääosin virka-aikana Tilaajan työntekijöiden käytössä ja virka-ajan ulkopuolella kenen tahansa varattavissa. Yhteiskäyttöautojen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Omago Oy

Hankinnan tyyppi
Rajoitettu hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat