Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
461173
Hankinnan nimi
Ruokakuljetukset Nurmeksen kaupungin alueella
Päätöspäivämäärä
26.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ruokakuljetukset Nurmeksen kaupungin alueella sopimuskaudelle 01.08.2023 - 31.07.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Kuljetus J. Tolvanen

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut