Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
461956
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin koulukuvaukset
Päätöspäivämäärä
27.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin koulukuvaukset sopimuskaudelle 1.8.2023 - 31.7.2026 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2026 - 31.7.2027 ja yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2027 - 31.7.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaajien (oppilaiden huoltajien) tulee voida tilata vertailuhintaisia tuotteita (ryhmän yhteiskuva, muotokuva-arkki, tarra-arkki ja pakettihinta) rajattomasti kolmen (3) kuukauden ajan koulukuvauksen toteuttamisesta laskien. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

KK-KUVA OY

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut