Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
449971
Hankinnan nimi
Tiehöylän-, lumiauran- ja lananterät
Päätöspäivämäärä
27.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tiehöylän-, lumiauran- ja lananterät sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.10.2025 - 30.9.2026 sekä 1.10.2026 - 30.9.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tavaroiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaajat tilaavat tuotteen ensisijaisesti puitejärjestelyn vertailussa ensimmäiseksi tulleelta toimittajalta, jonka tuoteluetteloon tarvittava tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta, tilataan tuote vertailussa seuraavaksi tulleelta. Mikäli toiseksi tullut ei pysty toimittamaan, tilataan vertailussa kolmanneksi tulleelta.

Valitut toimittajat

METSÄTYÖ OY - 1. Tasaterät (alv 0%) - 2. Hammasterät (alv 0%) - 3. Verkkoterät (alv 0%) - 5. Tieterätarvikkeet (alv 0%) - 4. Säästöterät (alv 0%) Suomen Kulutusosa Oy - 1. Tasaterät (alv 0%) - 3. Verkkoterät (alv 0%) - 5. Tieterätarvikkeet (alv 0%) - 4. Säästöterät (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat