Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454642
Hankinnan nimi
Ulkoiset kopio- ja tulostuspalvelut, Riveria
Päätöspäivämäärä
28.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ulkoiset kopio- ja tulostuspalvelut Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle sopimuskaudelle 01.07.2023 - 30.06.2025 (tavoite) + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.07.2025 - 30.06.2026 sekä 1.7.2026 - 30.6.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue. Hankinta on jaettu kahteen osaan: Osa-alue 1: Kopio- ja tulostuspalvelut ja Osa-alue 2: Sirullisien muovikorttien tulostuspalvelut.

Valitut toimittajat

Grano Oy - Kopio- ja tulostuspalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut