Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446958
Hankinnan nimi
Elintarvikkeet: Pakasteet
Päätöspäivämäärä
29.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pakasteet sopimuskaudelle 01.06.2023 - 30.04.2025 + yhden (1) ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.04.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tarjottavien tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on osa-alueiden 1–5 osalta kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueissa 6–8 valitaan kaikki tarjouspyynnöllä esitettyjen vähimmäisvaatimusten täyttävät tarjoukset. Valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaajat tekevät tilaukset suoraan valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa kyseisen osa-alueen kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon käyttöön soveltuvin tuote sisältyy. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttaa soveltuvuus käyttöön mm. tuotteen ravitsemuksellinen laatu, soveltuvuus tuotantoprosessiin, pakkauskoko, saatavuus, kuljetusten ja pientoimitusten minimointi sekä mahdolliset kuljetuskustannukset.

Valitut toimittajat

Astikkala Oy - 8. Nettohinnasto (alv 0 %) - 7. Marjapakasteet, tarjottavissa kuumentamatta ja keittämättä (alv 0 %) Kesko Oyj Kespro - 8. Nettohinnasto (alv 0 %) - 1. Kasvispakasteet (alv 0 %) - 2. Kala- ja kalajalostepakasteet (alv 0 %) - 3. Liha- ja lihajalostepakasteet (alv 0 %) - 4. Jäätelöt (alv 0 %) - 6. Marja-, hedelmä- ja raparperipakasteet (alv 0 %) - 5. Leipä- ja leipomotuotepakasteet (alv 0 %) - 7. Marjapakasteet, tarjottavissa kuumentamatta ja keittämättä (alv 0 %) Valio Oy - 8. Nettohinnasto (alv 0 %) - 1. Kasvispakasteet (alv 0 %) - 2. Kala- ja kalajalostepakasteet (alv 0 %) - 4. Jäätelöt (alv 0 %) - 6. Marja-, hedelmä- ja raparperipakasteet (alv 0 %) - 5. Leipä- ja leipomotuotepakasteet (alv 0 %) - 7. Marjapakasteet, tarjottavissa kuumentamatta ja keittämättä (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat