Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-1984
Hankinnan nimi
Monitoimilaitteet oheispalveluineen
Päätöspäivämäärä
4.7.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Kuvaus

Hankinnan kohteena on monitoimilaitepalveluiden toimittaminen kokonaispalveluna tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määritellyin ehdoin. Hankinta sisältää Rovaniemen kaupungin eri yksiköihin toimitettavat monitoimilaitteet ja näihin liittyvät oheis- ja lisäpalvelut, kuten huolto-, koulutus-, asennus- ja ylläpitopalvelut. Hankinta kattaa myös turvatulostus-, tulostuksenhallinta-, follow me- ja mobiilitulostusratkaisujen sekä näihin liittyvien laitteiden ja tarvikkeiden hankinnan sekä laitteisiin liittyvän logistiikan. Hankinnan kohteen kuvaus on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Monitoimilaitteiden palvelukokonaisuuteen liittyvät ehdottomat vähimmäisvaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat