Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
449298
Hankinnan nimi
Kasvualusta / Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
11.7.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kasvualustan hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 1.7.2023 - 30.6.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2025 - 30.6.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely kohderyhmittäin, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. käyttötarkoitukseen soveltuva tuote sisältyy.

Valitut toimittajat

Joensuun Ympäristötuotanto Oy - 1: Vaateliaat/rajoitetut kasvualustat (puut, pensaat ja perennat) (2.) - 2: Nurmikot A1 - A3 ja kotipihat kasvualusta (1.) Savon Kuljetus Oy - 1: Vaateliaat/rajoitetut kasvualustat (puut, pensaat ja perennat) (1.) - 2: Nurmikot A1 - A3 ja kotipihat kasvualusta (2.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat