Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
466571
Hankinnan nimi
Hammaslahden kuntoportaat, projekti 2926
Päätöspäivämäärä
25.7.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti kuntoportaiden rakentamisen Hammaslahden rinteeseen. Rakennuskohteena on Joensuun kaupungin Hammaslahden kaupungin osassa sijaitsevat viheralueet. Työt käsittävät kuntoportaiden rakentamisen Hammaslahden rinteeseen. Portaat käsittävät yhteensä 3 syöksyä, 2 lepotasannetta sekä alku- ja lopputasanteet. Portaisiin rakennetaan puukaide molemmille laidoille. Kuntoportaat valaistaan kaiteen sisälle asennettavan valaistusjärjestelmän avulla. Lepotasojen yhteyteen tulee penkkirivi. Urakkaan lisäksi sisältyy portaiden rakentamiseen liittyvät maanrakennustyöt ja uusien kivituhkakäytävien rakentaminen liittymään nykyiseen reittiyhteyteen portaan ala- ja yläpäässä asemapiirustuksessa esitetylle alueelle. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka