Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
466785
Hankinnan nimi
Torikatu 19 jalkakäytävä, projekti 2694
Päätöspäivämäärä
26.7.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Torikatu 19 osoitteessa tapahtuvan kadunrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työ käsittää Torikatu 19 osoitteessa tapahtuvan toimitila rakentamisen vuoksi katualueella tehtävät jalkakäytävän muutostyöt. Rakentamistoimenpiteitä tehdään urakkarajaliitekartassa ja tarkemmin muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä alueilla. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Joensuun Ympäristötuotanto Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka