Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
464677
Hankinnan nimi
Pärnävaaran asfaltoidun kuntoradan peruskorjaus, Liperin kunta
Päätöspäivämäärä
26.7.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pärnävaaran asfaltoidun kuntoradan peruskorjausrakentamisen hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Urakka käsittää Ylämyllyn Pärnävaaralla sijaitsevan asfaltoidun n. 5 km:n kuntoradan peruskorjauksen, kuntoradan oikaisun ja levitystoimenpiteineen sekä valaistuksen siirrot tarvittavin osin tämän tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Kuntoradan uudelleen asfaltointi tilataan rakennuttajan erillishankintana. Urakka-aika: Rakennustyö voi aloittaa heti, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja rakennuttaja on antanut luvan töiden aloittamiselle. Töiden tulee olla valmiina ja rakennuttajalle luovutettavassa kunnossa viimeistään 29.9.2023. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Savon Konetyöpalvelu Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka