Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
465078
Hankinnan nimi
Kontiosuon toimistorakennuksen talonrakennusurakka, jaettu-urakka, Puhas Oy
Päätöspäivämäärä
10.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiosuon toimistorakennuksen talonrakennusurakan hankinnan Puhas Oy:lle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kyseessä on uudelleenkilpailutus. Urakkamuotona on kiinteähintainen jaettu urakka. Pääurakoitsijana toimii valittu maanrakennusurakoitsija Savon Kuljetus Oy ja alistettuna sivu-urakoitsijana tämän hankinnan kautta valittava urakoitsija. Rakennushanke käsittää uuden toimistorakennuksen rakentamisen materiaalihankintoineen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Alueella on rakennuspaikan maanrakennustyöt meneillään, ja ne toteutetaan tarjouspyynnön liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti erillisurakkana. Maarakennusurakoitsija luovuttaa urakkasopimuksensa mukaisesti rakennuspohjan +10 m tulevasta seinälinjasta talonrakennusurakoitsijalle 29.9.2023 mennessä (kantavan yläpintaan asti). Rakennusurakan töiden tulee olla valmiina viimeistään 30.4.2024 sekä viimeistelytyöt ja laatuasiakirjat valmiit viimeistään 30.6.2024. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Area-koti Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka