Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
464409
Hankinnan nimi
Älykäs tila Karelian ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden työ -investointi hankkeelle (EAKR) (uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
17.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kehittämis- ja opetuskäyttöön tulevan Älykkään tilan hankinnan Karelia Ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden työ -investointi hankkeelle (EAKR). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankkeen nimi: Tulevaisuuden työ - investointi Hankekoodi: A76403 Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

OiOi Collective Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat