Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
453816
Hankinnan nimi
Rääkkylän kunnan työterveyshuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
22.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rääkkylän kunnan henkilökunnan hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten lakisääteisten ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalvelujen (Kelan korvausluokka 1) ja tarjouspyynnössä määriteltyjen hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten työterveyspainotteisten yleislääkäritasoisten sairaanhoidon palvelujen (Kelan korvausluokka 2) sekä muiden tarjouspyynnössä määriteltyjen palvelujen tuottamisen hankinnan sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025, jonka jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.10.2025 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava E-liitteen mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Valitut toimittajat

Siun työterveys Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut