Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
467197
Hankinnan nimi
Sirkkalan street workout tilan kuntosalilaitteet, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
29.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Sirkkalan street workout tilan kuntosalilaitteiden hankinnan Joensuun kaupungille tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Liikuntakeskuksen sijainti on Pielisjoen koulun yhteydessä, osoitteessa Sirkkalantie 12, 80100 Joensuu. Tilojen kalustaminen voidaan tilaajan arvion mukaan aloittaa syyskuussa ja käyttäjille liikuntakeskuksen on määrä avautua 13.10.2023. Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien laitteiden määrää +/- 15%, tarjotusta määrästä. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Säilytystelineet pyydetään tarjoamaan optiona, koska tilaaja selvittää lukittavien ja siirrettävien säilytysratkaisujen saatavuutta ko. tuotteille. Päätös telineiden hankinnasta tehdään hankintapäätöksen yhteydessä. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Kerko Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
10000,00