Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
466462
Hankinnan nimi
Palomuuriohjelmiston- ja rautojen hankinta sekä ylläpito
Päätöspäivämäärä
6.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti palomuuriohjelmiston ja -rautojen sekä niiden ylläpidon hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2027 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.01.2028 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena olevat palomuurit on oltava toiminnassa tuotannossa 31.12.2023 mennessä. Verkkokatkoksia vaativien asennustöiden aikataulu on sovittava erikseen. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Loihde Trust Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut