Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446706
Hankinnan nimi
Varavoimakoneet Liperin kunnalle
Päätöspäivämäärä
8.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti varavoimakoneiden hankinnan Liperin kunnalle. Liperin kunta hankkii varavoimakoneita vesihuollolle ja Ylämyllyn koululle. Tilaaja suorittaa erillishankintana varavoimakoneiden asennuspaikkoihin liittyvät maanrakennustyöt, varavoimakoneiden liityntäkaapeloinnit rakennuksen sähköverkkoon sekä omakäyttösyötön kaapelointeihin liittyvät asennukset ja kaapelointien mekaaniset suojaukset. Laitteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat