Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
474555
Hankinnan nimi
Peltolankatu 5 peruskorjaus, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Päätöspäivämäärä
17.11.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin toimeksiantamana Peltolankatu 5 peruskorjauksen kokonaisurakan hankinnan. Hanke pitää sisällään kahden (2) asuinrakennuksen peruskorjaukseen liittyvät työt purkutöineen tarjouspyynnön, urakkaohjelman ja liitteenä olevien urakka-asiakirjojen esittämässä laajuudessa. Rakennuskohde sijaitsee osoitteessa Peltolankatu 5, 80220 Joensuu. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Rakennusteknisten töiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennusurakoitsija toimii työmaapalvelujen tuottajana ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen suoraan valitun urakoitsijan kanssa. Urakkakilpailun tulos ei oikeuta ryhtymään varsinaisiin rakennustöihin. Rakennustyöt saadaan aloittaa vasta kustannusten hyväksymispäätöksen, urakkasopimuksen allekirjoituksen ja erikseen annetun aloittamisluvan jälkeen. Urakkakilpailun ratkettua neuvottelevat pääurakoitsija ja rakennuttaja aloitus- ja valmistumispäivämäärät.

Valitut toimittajat

Rakennustoimisto K Tervo Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Rakennusurakka