Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
PL 33
50101 Mikkeli
+358 151941
Otsikko
Aineistopankki sovelluspalveluna
Kuvaus
Hankinnan kohteena on digitaalisen aineiston tallentamiseen, metatiedottamiseen ja jakamiseen käytettävä sovelluspalvelu. Ensisijaisesti palvelua käytetään kuvien ja graafisten julkaisujen (esim. markkinointimateriaali ja kartat) tallentamiseen ja hallintaan: käyttäjä voi tallentaa ja etsiä digitaalista aineistoa ja saada tietoa sen käytöstä (katselukertojen ja latauskertojen määrä, missä ja mihin on aiemmin käytetty). Palvelu sisältää sovelluksen ja sen kehittämisen sekä sovelluksen toiminnan kannalta olennaiset käyttö- ja tukipalvelut. Toiminnan omistajana ja aktiivisimpana käyttäjänä on kaupungin viestintäyksikkö, mutta kaikki kaupungin yksiköt käyttävät palvelua omien tarpeidensa laajuudessa. Hankinta toteutetaan kevennettynä kilpailutuksena. Tarjouspyynnön julkaisuaikatavoitteena syyskuu 2023. Lisätiedot: Heidi Hänninen, viestintäpäällikkö, [email protected]
Julkaisupäivä
30.8.2023