Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Työterveyshuollon palvelut ISLABille
Kuvaus
Kilpailutetaan työterveyshuollon palveluja ISLAB hyvinvointiyhtymän henkilöstölle Etelä-Savon ja Pohjois-Savon toimialueiden toimipisteissä. Kilpailutukseen sisältyy optiona Pohjois-Karjalan toimipisteiden henkilöstön työterveyshuoltopalvelut. ISLABin hallituksen kokouksen 27.2.2023 pöytäkirjassa § 19, on hallituksen päätös työterveyshuollon palveluiden kilpailuttamisesta. Hankintaan kuuluu ISLAB hyvinvointiyhtymän erikseen tarjouspyynnössä nimettyjen toimipisteiden henkilöstön työterveyshuoltopalvelut tarjouspyynnössä ja toimintasuunnitelmaluonnoksessa esitetyssä laajuudessa. Hankittava palvelu käsittää lakisääteisen työterveyshuoltotoiminnan sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisen työterveyshuoltopainotteisen yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Palvelukokonaisuus on eritelty tarjouspyynnön liitteessä 2 olevassa alustavassa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Yhteyshenkilö Heini Timonen, [email protected], puh. 044 718 2945.
Julkaisupäivä
8.8.2023
Tavoiteaika
29.5.2023 - 31.1.2024