Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Ilmanvaihtosuodattimet 1.1.2025-31.12.2026, optiovuosi 2027
Kuvaus
Laukaan kunnan kiinteistöjen ilmanvaihtosuodattimien hankinnat. Kiinteistöt sijaitsevat Laukaan kunnan taajamissa ja haja-asutusalueilla. Hankinnat käsittävät vain ilmanvaihdon normaalit karkea-, perus- ja hienosuodattimet ilman HEPA- yms. erikoissuodattimia. Laukaan kunnan teknisten palveluiden tilapalvelu huolehtii suodattimien hävityksestä omien kierrätyskäytäntöjensä mukaisesti. Standardikokoisten suodattimien kehysten tulee olla kierrätettävää materiaalia. Tilaaja luovuttaa valitulle toimittajalle kiinteistökohtaisen ilmansuodatinluettelon. Kaikessa hankintoihin liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä.
Julkaisupäivä
8.1.2024
Tavoiteaika
16.9.2024 - 16.12.2024