Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Sansia Oy
PL 2000
70601 Kuopio
+358 17218900
Hankinnan nimi
Kemian automaation analytiikan, esikäsittelyn ja rataratkaisun kilpailuttaminen
Kuvaus
ISLABin kemian automaation 6 vuoden sopimuksen määräaika on päättymässä 17.2.2024. Sopimusta voi jatkaa toistaiseksi voimassa olevana 12 kk irtisanomisajalla. Saimme kuitenkin 3/2023 tiedon, että laitteiden tekninen tuki loppuu vaiheittain vuosina 2025–2029, alkaen laitteista, jotka ovat käytössä ISLABin suurimmassa laboratoriossa Kuopiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimusta ei kannata jatkaa toimittajan tuen loppumisen jälkeen (Q4/2025). Jotta analytiikkaa voidaan jatkaa keskeytyksettä, kyseisen analytiikan, esikäsittelylaitteistojen ja rataratkaisujen kilpailuttaminen tulee aloittaa viipymättä. Hankinnan arvo on noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Arvio perustuu nykyisen käyttökorvaussopimuksen tietoihin. Etenemissuunnitelma ISLABin hallituksen päätöksen (16.6.2023, pöytäkirjan kohta § 65) perusteella: - toimeksiannon antaminen Sansia Oy:lle - markkinakartoituksen tekeminen - tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen laatiminen yhteistyössä Sansia Oy:n kanssa - tarjousten käsittely ja kilpailutuksen tuloksen esittäminen yhdessä Sansia Oy:n kanssa - hallituksen päätös valinnan hyväksymisestä - Sansia Oy:n hankintapäätös
Julkaisupäivä
16.8.2023
Tavoiteaika
28.8.2023 - 31.12.2023