Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Tikkamäentie 16 M/3
80210 Joensuu
+358 133300
Hankinnan nimi
(DPS) Sosiaalisen asumisen palvelut: Palveluasumisen, tehostettu palveluasuminen ja tukiasuminen, asumisen tukipalvelut, Siun sote
Kuvaus
Sosiaalisen asumisen palvelujen hankinta (DPS) 1.6.2022-31.5.2028. Siun sote tulee hankkimaan sosiaalisen asumisen palveluja 1.1.2022 alkavalle sopimuskaudelle. Hankinnassa on mukana palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen ja lyhytaikainen asumispalvelu sekä asumisen tukipalvelut. Hankinta koskee vain uusia, sopimuskauden aikana asiakkuutensa aloittavia asiakkaita. Hankinta on toteutettu dynaamisen kaltaisena kaksi vaiheisena hankintajärjestelynä ja sen kestoksi on ennalta määritelty kuusi (6) vuotta. Hankintaan on luotu Siun sotelle oma malli, jossa on pyritty ottamaan huomioon mahdollisimman hyvin sekä palveluntuottajien liikkumavara että asiakkaiden itsemääräämisoikeus. Hankintamallin lyhyt kuvaus: Hankinnassa on tarkoitus käydä ensin osallistumisvaihe ja sen jälkeen hankintavaihe. Hankintaan on mahdollista osallistua koko sen keston ajan ja osallistumispyynnöt tullaan käsittelemään vuosittain 1.3. alkaen. Ainoastaan kaikille hankintajärjestelmään mukaan hyväksytyille toimipaikoille lähetetään varsinainen tarjouspyyntö seuraavan vuoden hoitovuorokausihinnan antamista varten. Tarjouskierros käydään uusien asiakkaiden hinnoista huhti-toukokuussa ja sen pohjalta syntyy ensisijaisuusjärjestys vuosittain 1.6. alkavalle hankintakaudelle. Aiemmin sijoitetut asiakkaat jatkavat entisin hinnoin palveluntuottajan asiakkaina. EU-hankinta, kokonaisarvon on ennakoitu olevan noin 96 000 000 euroa koko sopimuskauden ajalta. Kilpailuttajana toimii Pohjois-Karjalan hankintatoimi. Asiakirjat hankintajärjestelystä löytyvät koko sen avoinna olon ajan tarjouspalvelun kautta Tarjouspalvelu.fi/Pohjois-Karjalan hankintatoimi.
Julkaisupäivä
4.3.2022
Tavoiteaika
1.1.2022 - 31.5.2028