Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Putkityöt 1.1.2024-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Lisätietoja: Heli Virransalmi, puh. 050 4057 823, heli.virransalmi.fi ---- Toimitilojen korjaus- ja kunnossapidon putkityöt vuosille 2024¬2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiovuodelle 2026. Toimeksiantajana toimii Laukaan kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan tilapalvelun henkilökunta. Tyypillisimmät kunnossapitotoimet kohdistuvat vesi- ja viemärilaitteisiin ja lämpöverkkoihin. Kunnossapidon lisäksi tilapalvelu toteuttaa eri käyttäjähallintokunnille ns. toiminnallisia muutoksia, jotka ovat usein erilaisia muutos- tai laajennushankkeita. Tarjoushinnat pyydetään työnjohtajalle ja asentajalle sekä alennusprosentit tarjouspyynnössä esitetyille tuotteille. Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan tarjoajalle esittää soveltuvuusvaatimuksia, ammatillista osaamista ja työkokemusta vastaavista alan töistä. Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
10.11.2022
Tavoiteaika
1.9.2023 - 1.11.2023