Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Rakennustekniset työt 1.1.2024-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Lisätietoja: Juha Mäklin, puh. 0400 615 875, [email protected], Pekka Mikkonen, puh. 050 5980 871, [email protected] ---- Toimitilojen korjaus- ja kunnossapidon rakennustekniset työt vuosille 2024-2025. Hankinta sisältää mahdollisen optiovuoden 2026. Tyypillisimmät kunnossapitotoimet kohdistuvat rakennusosiin, kuten vesikattoihin, alapohjiin, pinnoitteiden uusimiseen jne. Kunnossapidon lisäksi tilapalvelu toteuttaa eri käyttäjähallintokunnille ns. toiminnallisia muutoksia, jotka ovat usein erilaisia muutos- tai laajennushankkeita, kuten esim. väliseinämuutoksia, kalusteiden tai varusteiden muutoksia, joilla parannetaan tilojen toimivuutta käyttäjähallintokunnan toiminnan muuttuneessa tilanteessa. Kunnassa toimivan sisäilmatyöryhmän selvitystyön perusteella voidaan vuosittain joutua tekemään pikaisia kiinteistöjen sisäilman parantamiseen tähtääviä korjaus-tms. toimenpiteitä. Sisäilmatyöryhmän esityksestä tehtävillä toimenpiteillä pyritään poistamaan todettu sisäilmaongelman aiheuttaja. Tarjoushinnat pyydetään nimetylle työnjohtajalle, rakennusammattimiehelle ja rakennusmiehelle. Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan esittää tarjoajalle soveltuvuusvaatimuksia, ammatillista osaamista ja työkokemusta vastaavista alan työtehtävistä. Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
10.11.2022
Tavoiteaika
1.9.2023 - 30.11.2023