Tuleva hankinta

Hankintayksikkö
Laukaan kunta
PL 6 Laukaantie 14
41341 Laukaa
+358 142675000
Hankinnan nimi
Sähkötyöt 1.1.2024-31.12.2025, optiovuosi 2026
Kuvaus
Lisätietoja: Juha Mäklin, puh. 0400 615 875, [email protected], Pekka Mikkonen, puh. 050 5980 871, [email protected] ---- Sähköasennusten huolto-, korjaus- ja kunnossapitotyöt vuosille 2024-2025. Sopimusta on mahdollista jatkaa optiovuodella 2026. Vuosisopimuksella tehtäviin töihin kuuluu sähkö- ja atk-järjestelmien, kojeiden ja laitteiden asentaminen, kaapelointi, mittaaminen ja käyttökuntoon säätäminen. Kunnossapito- ja korjaustöiden lisäksi tilapalvelu toteuttaa eri palvelualueille ns. toiminnallisia muutoksia, jotka ovat usein erilaisia muutos- tai laajennushankkeita. Sopimuskumppanin tulee vastata sähkötöiden työnjohdosta ja valvonnasta. Tehtävät työt tulevat painottumaan koulujen loma-aikoihin. Toimeksiantajana toimii Laukaan kunnan teknisen lautakunnan alaisuudessa toimivan tilapalvelun henkilökunta. Tarjoushinnat pyydetään sähkötöiden johtajalle ja sähköasentajalle. Lisäksi tarjouspyynnössä voidaan esittää tarjoajalle soveltuvuusvaatimuksia sekä ammatillista osaamista ja työkokemusta vastaavista alan töistä. Kaikessa hankintaan liittyvässä asioinnissa käytetään suomen kieltä. Hankinta ylittää kansallisen kynnysarvon.
Julkaisupäivä
11.9.2023
Tavoiteaika
1.9.2023 - 30.11.2023